Tirolines

La familia de tirolines ZIP-TRANS es composa de quatre models que es distingeixen entre elles o bé per la seva longitud de la linia, o bé per el nombre d’usuaris que simultàneament en poden gaudir.

Totes les nostres tirolines estan concebudes i disenyades per aguantar un us intensiu i oferir les màximes prestacions en quant a fiabilitat i robustesa de funcionament.

La nostre filosofia de desenvolupament de producte la podriem resumir de la següent forma:

SEGURETAT + FUNCIONALITAT + INNOVACIÓ + RENTABILITAT =
= SATISFACCIÓ

Les característiques generals de les nostres instal·lacions son:

 • Disseny flexible, s’adapten a les necessitats orogràfiques del terreny de cada projecte, diferents desnivells, espais disponibles per les estacions, diferents alçades d’elevació dels cables i platafromes, sempre assegurant el correcte funcionament amb pendents de fins el 25% o més, depenents de la longitud.
   
 • Diversió, hem desenvolupat fins 4 modalitats diferents de salt, per divertir a tot tipus de públic i maximitzar la rentabilitat , incloent la modalitat tàndem, pensada per que poguin saltar en un mateix carro pares amb nens o inclús parelles.
   
 • Funcionalitat, diferents sistemes de plataformes d’arribada, sistemes d’ajust de tensió ràpida dels cables, instal·lacions pensadesper al mínim manteniment.
   
 • Les nostres tirolines estan dissenyades per la seva utilització en un ampli rang de pesos dels usuaris, desde els 35 Kg fins els 150 Kg o més.
   
 • Enginyeria, rigor en el planteijament i càlcul de la instal·lació, concepció i dimensionat dels components basant-nos en les reglamentacions de la Directiva de Transport per Cable de persones.
   
 • Fabricació, acer estructural, soldadors homologats, revisió dels cordons de soldadura per empresa acreditada, galvanitzat en calent.
   
 • Rentabilitat, capacitats de fins a 28 persones/hora per cable instal·lat, gran fiabilitat i molt baixos costos de manteniment.
   
 • Dissenyem i fabriquem els nostrespropis components per assegurar la màxima fiabilitat i funcionalitat, oferint d’aquesta forma solucions eficients i robustes.
   
 • Hem patentat diferents solucions que aporten funcionalitat i innovació a aquest tipus d’instal·lacions, relacionades amb les estructures que suporten els cables, el sistema de platafroma d’arribada amb escala pivotant, sistemes de frens, etc.
   

Previous Image
Next Image

Modalitats de salt

Hem desenvolupat fins a 4 modalitats diferents diferents de salt, que en funció de les característiques de cada projecte, es poden combinar en una mateixa instal·lació. El nostre objectiu és que les tirolines ZIP-TRANS ® s’adaptin a les necessitats de tot tipus de públic, desde els joves més intrèpids, fins a l’àmbit més familiar amb nens, pares i la nostre gent gran.

Cadira individual: Cadira molt confortable, per gaudir d’un vol panoràmic amb la màxima comoditat i plaer, deixant-nos anar de les mans en armonia amb el vent i l’entorn.

Arnés standard: Vol en posició vertical, subjectan-nos amb les mans a les manetes del carro. Perfecte per circuits que enllaçen tirolines i també per instal·acions Baby-ZIP.

Estirat: Vol en posició horitzontal, molt aerodinàmic i ràpid. Aquesta és la modalitat més extrema, la que transmet les més grans sensacions de vol.

Tàndem: Vol en parella, pensat per la familia, pares i fills, parelles, etc. Es vola en posició vertical, subjectant-nos amb les mans a les manetes del carro, un davant de l’altre.


Previous Image
Next Image

Baby-ZIP

Les nostres tirolines Baby-ZIP estan orientades a instal·lacions amb una longitud inferior a 200m. Aquestes son les més esteses i fàcils d’implantar, ja que no es necessiten grans desnivells en el terreny per que funcionin correctament.
Les característiques principals son les següents:

 • Estructures senzilles d’acer galvanitzat en calent o bé pintat segons especificacions de color del client.
 • Cable d’acer d’alta qualitat de diàmetre 12 mm específic per tirolines.
 • Sistema d’ajust de tensió en un extrem per assegurar el correcte funcionament en totes les condicions d’ús amb la màxima fiabilitat, simplicitat i seguretat.
 • L’alçada de les estacions de sortida i arribada dependrà de les característiques del terreny i de la pendent de la línia.
 • Si és necessari, s’inclou una plataforma de sortida per quedi suspesa del terra i es guanyi l’alçada necessària.

En el model de la imatge s’ha optat per subjectar el cable mitjançant una placa d’anclatge posterior a la pilona de sortida, pero en aquest tipus de tirolines Baby existeix la possibilitat de subjectar-lo directament a la part superior de la pilona.


Previous Image
Next Image

Super-ZIP

Les nostres tirolines Super-ZIP estan dissenyades per longituds de fins a 900 metres de longitud de línia i es caracteritzen per un disseny equilibrat i unes prestacions màximes en la seva categoria. Requereixen d’unes pendents del terreny considerables i d’uns desnivells adequats per garantir el seu correcte funcionament.

La configuració general de les estacions és similar a la solució adoptada per a les tirolines Baby-ZIP, però dimensionades per a suportar valors superiors de tensió dels cables. En funció del que ens sol·liciti el client, aquestes instal·lacions opcionalment es poden equipar amb el nostre sistema exclusiu d’ajust ràpid de tensió del cable amb l’objectiu de poder realitzar reglatges de la geometria de la catenària del cable en funció de la variació de la longitud d’aquest. Es te que tenir present que quant els cables comencen a tenir longituds importants, l’estirament d’aquests i les dilatacions i contraccions per efecte de la variació de la temperatura ambient, fan variar de forma significativa el comportament de les tirolines, essent en ocasions necessari actuar sobre la tensió del cable per corregir aquests efectes i garantir d’aquesta manera que la nostre tirolina treballi sempre en les mateixes condicions de tensió i geometria. Aquests paràmetres afectaran directament a les velocitats màxima i d’arribada a les que arribin els usuaris, i també a la seva seguretat.

El nostre sistema d’ajust ràpid de la tensió permet actuar sobre el cable d’una manera ràpida, àgil i segura, evitant realitzar manipulacions complexes amb eines i accessoris pesats adequats a les elevades tensions i carreges de treball a les que aquest tipus d’instal·lacions treballen, permetent en pocs minuts ajustar la tensió del cable i adequar-lo a les condicions de treball actuals.

En aquest cas, aquesta tirolina de 400m de longitud la hem dissenyat adaptada per a Persones de Mobilitat Reduïda (PMR) per intentar donar accés a aquest tipus d’activitats a la majoria de col·lectius i persones


Previous Image
Next Image

Mega-ZIP

Les tirolines de la gama Mega-ZIP son el màxim exponent en el camp de les tirolines, amb longituds que poden superar els 2.000 m de longitud de línia, constitueixen una experiència única que delitarà al seus usuaris. Aquest tipus d’instal·lacions requereix d’unes estructures i cimentacions calculades amb el màxim rigor, ja que les tensions i càrregues que es generen en els cables poden ser considerables. Una altre característica important que compleixen totes les nostres tirolines Mega-ZIP és que incorporen un sistema d’ajust ràpid de la tensió del cable, ja que amb unes longituds de cable tant llargues existeix una gran variabilitat en la seva longitud total deguda al estirament i contraccions / dilatacions provocades per els efectes de la variació de la temperatura ambient, afectant d’una forma important sobre els reglatges de la instal·lació i el seu correcte funcionament.

El nostre sistema d’ajust ràpid de la tensió permet actuar sobre el cable d’una manera ràpida, àgil i segura, evitant realitzar manipulacions complexes amb eines i accessoris pesats adequats a les elevades tensions i carreges de treball a les que aquest tipus d’instal·lacions treballen, permetent en pocs minuts ajustar la tensió del cable i adequar-lo a les condicions de treball actuals.

Per poder implantar aquest tipus d’instal·lacions, l’emplaçament te que complir necessariament una sèrie de requisits per assegurar el correcte funcionament, ja que es tracta de longituds de línia molt llargues i es necessiten importants desnivells d’alçada i unes pendents de terreny que permetin la geometria de la catenària que forma el cable en tota la seva extensió.


Previous Image
Next Image

Twin-ZIP

Com el seu propi nom indica, aquesta gama de tirolines està dissenyada per que puguin gaudir simultàniament dues persones, afegint d’aquesta manera un al·licient extra per als usuaris i molta més diversió pel fet de poder compartir l’experiència amb altres persones al mateix temps.

Aquest tipus d’instal·lacions s’adapten al model individual que li correspongui per la longitud de la seva línia, amb les corresponents modificacions en el disseny per que es puguin muntar en paral·lel dos cables en una mateixa instal·lació. Es tracta d’un disseny propi totalment optimitzat per poder albergar els dos cables amb la màxima seguretat que caracteritza els nostres productes.


Nota de premsa: ELS PERILLS DE LA TIROLINA

Ens ha semblat interessant afegir en aquest apartat, un artícle publicat per al diari digital VALENCIA PLAZA, en el que es fa referència a un estudi realitzat per un reconegut Centre de Investigació d’EEUU, sobre el perill que comporten les tirolines i l’augment important de lesions tractades en Emergències dels hospitals de tot el pais.

Els resultats que ens mostren aquests estudis son preocupants, i pensem que es relaciones amb l’augment de tirolines realitzades per persones o empreses no especialistes, que desconeixen les problemàtiques que presenten aquest tipus d’instal·lacions i els perills que”amaguen”.

En un projecte de tirolina existeixen moltes variables que es tenen que tenir en compte per garantir el seu bon funcionament i la seguritat dels usuaris, conjugat amb la diversió i el gaudiment de l’activitat.