Projecte d’enginyeria i subministrament bàsic

En els casos en que el client vulgui participar activament en el projecte d’implantació realitzant per la seva compte una sèrie de feines, ens adaptem a la seva operativa de treball i li oferim el suport que justament necessiti.
Realitzem com a servei bàsic, l’estudi preliminar de la ubicació de la seva instal·lació, el projecte d’enginyeria adaptat al emplaçament particular, el subministra de l’estructura principal i el cable o cables corresponents a la seva instal·lació. El client, per la seva compte, podria realitzar si ho desitja la resta d’activitats associades a la implantació, com son les feines d’obra civil, muntatge de les estructures i de tots els components. Una vegada finalitzada la fase de muntatge, un Responsable Tècnic de ZIP-TRANS realitzaria una verificació del muntatge i estaria present a les probes de càrrega finals prèvies a l’entrega de la instal·lació.

 

Previous Image
Next Image

Projecte d’enginyeria de Producte estàndard ZIP-TRANS

Amb la implantació dels nostres productes estàndard es minimitza la fase d’enginyeria, focalitzant-se aquesta en l’estudi i la implantació de la instal·lació en l’emplaçament seleccionat. Aquests projectes s’acompanyen de tota la documentació tècnica necessària per justificar el correcte funcionament de la instal·lació, així com el projecte executiu de la obra civil i dels possibles condicionaments del terreny necessaris per la seva implantació.

 

Previous Image
Next Image

Projecte d’enginyeria de Producte desenvolupat a mida del client.

Si els nostres productes no s’adapten a les seves necessitats, o bé si vol innovar o crear una nova activitat o funcionalitat diferent, ZIP-TRANS és el seu soci ideal. Ens posarem a treballar amb vostè per definir les especificacions i requeriments que tindria que complir la seva instal·lació, per posteriorment realitzar el desenvolupament d’enginyeria del nou producte. Ens apassiona la creativitat i ens motiva aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients.

 

Previous Image
Next Image

Diseny d’accessoris

Al igual que disenyem els nostres propis productes i instal·lacions a mida, també oferim als nostres clients la possibilitat de dissenyar i fabricar accessoris relacionats amb la funcionalitat de les instal·lacions, el seu muntatge, manteniment, etc. Com exemples tenim els següents:

  • Sistemes de subjecció i pivotatge sobre cables.
  • Sistemes de subjecció de tirants sobre cables portants.
  • Mordasses de subjecció de cables i de maniobra.
  • Vehicles i politges per desplassar-se per els cables.