Plans de manteniment, assessoria i suport tècnic

Previous Image
Next Image

Tota instal·lació, per senzilla que aquesta sigui, te que portar associades una sèrie de feines de revisió i manteniment. Tenim que tenir sempre present d’una tirolina, d’un pont penjant o qualsevol altre instal·lació aèrea suspesa es pengen persones, i que en moltes ocasions la alçada lliure al terra supera varies desenes de metres. Qualsevol fallo en la instal·lació, ja bé sigui derivat d’un incorrecte disseny o dimensionat d’algun components, o bé derivat per el deteriorament per el pas del temps, per fatiga, desgast, etc, podria influir de forma considerable en la seguretat i la integritat dels usuaris d’aquestes instal·lacions.

Nosaltres aconsellem sempre tenir present el grau d’exposició de cada instal·lació i actuar periòdicament per assegurar el seu correcte estat durant tota la vida útil d’aquesta.

A ZIP-TRANS treballem amb el client i per al client, oferim tot el nostre suport tècnic i administratiu per resoldre els dubtes, agilitzar les seves gestions i proposar-li les solucions més òptimes per al seu projecte. Ens agrada escoltar i participar en la configuració de la seva instal·lació, integrant per un costat el coneixement del seu negoci i les inquietuds que ens aporta cada client i per l’altre els nostres coneixements tècnics i funcionals requerits en aquest tipus d’instal·lacions.