Estudis preliminars i mesuraments

Previous Image
Next Image

 

A vegades resulta habitual visualitzar una possible ubicació en la seva finca, recinte, parc, etc, per implantar una tirolina o qualsevol altre activitat, i tot seguit plantejar-se una sèrie de dubtes relacionades amb la idoneïtat del lloc, de si la orografia del terreny és suficientment favorable, de quina seria la longitud més adequada per la instal·lació, quin seria l’emplaçament ideal de les estacions de sortida i arribada, etc. Totes aquestes qüestions preliminars les podem resoldre amb una sola visita al lloc d’interès. Si és necessari, venim amb l’equip de medició topogràfic per analitzar d’una manera més exhaustiva l’àrea d’interès i proposar-li la opció que ens sembli més òptima que s’ajusti a les seves indicacions i preferències i que s’adapti a les característiques del terreny.

Amb la realització d’aquests estudis preliminars sempre se li entregarà un informe tècnic amb la proposta que li fem i les característiques bàsiques de la seva possible instal·lació.